Oferta: Związki Organiczne R-Z
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
d-rafinoza
C18H32O16
cz. 25g
50g
9,00
16,00
chwilowo brak
Reoplex 400
--- 100 g
9,00
---
rezorcyna
C6H4(OH)2
techn. 100 g
250 g
500 g
11,00
23,00
40,00
---
rezorcyna
C6H4(OH)2
cz. 50 g
100 g
9,00
18,00
---
Rozaliny chlorowodorek
C20H20N3Cl
cz. 10g
50g
100g
200g
11,00
49,00
89,00
149,00
---
Rutyna
C27H30O16
cz. 10 g
15,00
---
Ryboflawina
C17H20N4O6
cz.d.a. 1 g
2,00
data ważności 05/2004
Sacharoza
C12H22O11
cz. 150g
6,00
---
Salicylaldoksym
C6H4(OH)CHNOH
cz. 5g
10g
25g
50g
8,00
14,00
29,00
50,00
---
Saponina --- 50 g
100 g
500 g
1000 g
12,00
21,00
99,00
169,00
data ważności 12/2004
Saponina --- 25 g
50 g
100 g
500 g
18,00
35,00
69,00
339,00
---
Skrobia rozpuszczalna
amyloza (C6H10O5)n
cz. 100g
500g
900g
8,00
29,00
46,00
---
Skrobia ziemniaczana
(C6H10O5)n
spoż. 200g
500g
1000g
7,50
12,00
20,00
---
d-sorbit
C8H14O6
techn. 100g
250g
500g
1000g
9,00
19,00
35,00
69,00
---
Sorbitol
C6H8(OH)6
techn. 250g
500g
1000g
8,00
12,00
21,00
---
Tauryna 99%
C2H7NO3S
cz. 10g
25g
50g
10,00
22,00
39,00
---
n-tetradekan
C14H30
cz. 50 ml
100 ml
12,00
20,00
---
Tetrametyloetylenodiamina C6H16N2 cz. 50 ml
19,00
ampułka
Tertazyna
C16H9O9N4S2Na3
cz. 5g
19,00
---
Tioacetamid C2H5NS cz. 20g
50g
100g
250g
19,00
45,00
89,00
179,00
---
Tiodietylenoglikol
2-merkapto-etanol
(C2H4OH)2S
cz. 100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
10,00
19,00
45,00
79,00
---
Tiomocznik
CH4N2S
cz. 100g
250g
500g
12,00
29,00
49,00
---
Tiosemikarbazyd
CH5N3S
cz. 10 g
20 g
45 g
11,00
19,00
35,00
---
o-tolidyna
C14H16N2
cz. 2 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
10,00
22,00
95,00
180,00
350,00
680,00
---
Toluen
C6H5CH3
cz. 250ml
500 ml
1 l
10,00
16,00
26,00
Oświadczenie
Trichloroetylen
C2HCl3
cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
7,00
22,00
39,00
---
Trietanoloamina
N(C2H4OH)3
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
9,00
17,00
29,00
49,00
---
Trietanoloaminy chlorowodorek
C6H15O3N*HCl
cz. 50g
100g
250g
500g
9,00
16,00
29,00
69,00
---
Trietylu cytrynian
C12H20O7
cz. 175 ml
15,00
---
2,3,5-trifenylotetrazoliowy chlorek
(C6H5)3 N4ClC
cz. 5 g
10 g
20 g
19,00
35,00
59,00
---
2,2,4-trimetylopentan 99,5%
(CH)3CCH2CH(CH3)2
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
9,00
19,00
35,00
67,00
---
TRIS bufor
2-amino-3-(hydroksymetylo)-1,3-propanodiol
C4H11NO3
cz. 100 g
500 g
1000 g
24,00
109,00
199,00
---
dl-tryptofan
C11H12O2N2
cz. 5g
10g
25g
23,00
41,00
99,00
---
Tymol
C10H13OH
techn. 25g
50g
100g
250g
10,00
19,00
35,00
85,00
---
Tymol
C10H13OH
cz. 20g
50g
100g
250g
20,00
49,00
89,00
199,00
---
n-undekan
C11H24
cz. 100ml
22,00
---
Urotropina
(CH2)6N4
techn. 100g
200g
500g
4,00
7,00
14,00
Oświadczenie
Urotropina
(CH2)6N4
cz. 100g
200g
500g
8,00
14,00
25,00
Ośwaidczenie
L-Walina
C5H11NO2
cz.d.a. 1 g
2,00
data ważności 05/2004
Wanilina
C8H8O3
cz. 25 g
100 g
250 g
500 g
11,00
39,00
89,00
159,00
---
Węgla czterochlorek CCl4 cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
18,00
40,00
79,00
149,00
---
Winylu octan
C4H6O2
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
12,00
25,00
45,00
79,00
---
Winylu octan (polimer)
C4H6O2
cz. 100g
250g
9,00
15,00
---