Oferta: Związki Organiczne L-P
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Laktoza
C12H22O11*H2O
spoż. 250g
500g
1000g
25kg
6,00
9,00
15,00
249,00
---
Laktoza
C12H22O11*H2O
cz. 100g
500g
8,00
26,00
---
Luminol
C8H7N3O2
cz. 1g
35,00
---
Maleinowy bezwodnik
C4H2O3
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
9,00
17,00
39,00
75,00
---
Maltoza 99%
C12H22O11*H2O
cz. 25g
50g
100g
250g
14,00
25,00
45,00
99,00
---
mannitol 99% (D-mannit)
C6H14O6
cz. 100 g
250 g
500 g
1000 g
9,00
19,00
34,00
60,00
---
Melamina
C3H6N6 97,5%
cz. 50g
10,00
---
Mentol
C10H20O
cz. 20g
50g
100g
250g
10,00
25,00
49,00
119,00
---
Dl-metionina
CH3S(CH2)2CH(NH2)COOH
cz. 10g
25g
50g
9,00
19,00
35,00
---
Metol
(C7H9NO)2H2SO4
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
35,00
65,00
149,00
279,00
539,00
---
Metyloceluloza
cz. 50 g
100 g
250 g
8,00
14,00
30,00
---
Metyloglikol
CH3O(CH2)2OH
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
9,00
15,00
28,00
---
Metylu bromek
CH3Br
cz. 20ml
100ml
9,00
39,00
ampułki
Wykaz A
Metylu chlorek
CH3Cl
cz. 100g
19,00
ampułka
Metylu mrówczan
HCOOCH3
cz. 200 g
39,00
ampułka
Mocznik
NH2-CO-NH2
cz. 200g
500g
1000g
9,00
18,00
29,00
---
Mocznik
NH2-CO-NH2
cz.d.a. 100g
250g
500g
1000g
8,00
16,00
23,00
35,00
---
Naftalen
C10H8
cz. 50g
100g
500g
1000g
9,00
15,00
69,00
129,00
---
Naftol-1
alfa-naftol C10H7OH
cz. 10g
25g
50g
10,00
21,00
40,00
oświadczenie
Naftol-2
beta-naftol C10H7OH
cz. 20g
50g
100g
200g
500g
19,00
35,00
59,00
99,00
199,00
oświadczenie
Naftorezorcyna
C10H8O2
cz. 5 g
8,00
---
n-(1-naftylo)-etylenodiaminy dichlorowodorek C12H14N2*2HCl cz. 35g
15,00
---
Ninhydryna
C9H4O3*2H2O
cz. 5 g
10 g
15,00
27,00
---
o-Nitroanilina
C6H6N2O2
cz. 20g
10,00
---
Nitrobenzen
C6H5NO2
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
16,00
35,00
59,00
99,00
---
p-nitro-benzeno-azo-orcynol
cz. 5 g
19,00
ostatnie 2 op.
Nitrometan
CH3NO2
cz. 100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
12,00
29,00
49,00
85,00
---
2-nitrozo 1-naftol
C10H6(OH)NO
cz.d.a. 10 g
25 g
50 g
49,00
99,00
179,00
---
Oktan
C8H18
cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
11,00
49,00
82,00
---
izo-oktanan 99%
C16H34
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
12,00
28,00
49,00
89,00
---
Orcyna
C7H8O2 *H2O
cz. 5g
10g
25g
50g
49,00
79,00
189,00
350,00
---
Pankreatyna
cz. 5 g
10 g
11,00
19,00
---
Pentachlorofenol
C6HOCl5
cz. 100 g
200 g
500 g
9,00
17,00
30,00
---
Pentaerytryt
C5H12O4
techn. 100 g
500 g
1000 g
9,00
25,00
39,00
---
Pentaerytryt
C5H12O4
cz. 50 g
100 g
250 g
8,00
14,00
28,00
---
Pentan
C5H12
cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
11,00
45,00
79,00
---
izo-pentan 95%^
C5H12
cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
11,00
45,00
79,00
---
n-pentyloamina
C4H9NH2
cz. 100ml
39,00
ostatnie opakowanie
Pikolina 99%
C6H7N
cz. 5 g
20 g
50 g
8,00
25,00
49,00
---
beta-pinen
C10H16
cz. 50ml
100ml
200ml
9,00
15,00
29,00
---
Pirogalol
C6H6O3
techn. 50g
100g
200g
500g
1000g
9,00
16,00
29,00
55,00
99,00
szary
Pirogalol
C6H6O3
cz. 50g
100g
16,00
29,00
szary
pirydyna
C5H5N
cz. 100ml
250ml
14,00
30,00
---
izo-propyloaceton
C6H12O
cz. 100ml
250ml
500ml
9,00
19,00
32,00
---
Pyronina
.
cz. 25 g
19,00
ostatnie op.