Oferta: Związki Organiczne E-F

ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Eskulina
C15H16O9 *1,5H2O
cz. 25g
15,00
---
Eter dietylowy
(C2H5)2O
cz. 250 ml
9,00
data ważności 09,2004r.
Eter dietylowy
(C2H5)2O
cz. 100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
7,00
12,00
19,00
29,00
stabilizowany fenidonem
Oświadczenie
Eter dietylowy
(C2H5)2O
cz.d.a. 100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
12,00
18,00
29,00
46,00
Oświadczenie
Eter difenylowy
(C6H5)2O
cz. 100ml
250ml
9,00
19,00
---
Eter glikolu dietylenowego
C8H18O3
cz. 200 ml
500 ml
1000 ml
11,00
23,00
39,00
---
Etylenodiaminy dichlorowodorek
NH2C2H4OH*2HCl
cz. 25 g
50 g
28,00
49,00
---
Etylometylo keton
C6H12O
cz. 100 ml
200 ml
500 ml
12,00
24,00
49,00
---
Etylu chlorek
C2H5Cl
cz. 50 g
100 g
19,00
29,00
ampułka
Etylu octan
C4H8O2
cz. 250ml
500ml
1000ml
9,00
13,00
21,00
---
Fenantren
C14H10
techn. 50g
100g
8,00
16,00
---
Fenetol
C6H5OC2H5
cz. 100ml
250ml
12,00
26,00
---
Fenidon
1-fenylo-3-pyrazolidon
cz. 25g
50g
100g
250g
500g
11,00
19,00
31,00
65,00
119,00
---
p-fenylenodiaminy dichlorowodorek
CH2C6H4NH2*2HCl
cz. 25g
19,00
ostatnie opakowanie
1-Fenyloacetyloamina
C6H5CHCH3NH2
cz. 50 ml
12,00
---
Fenylohydrazyny dichlorowodorek
C6H5NHNH2*2HCl
cz. 50 g
100 g
250 g
29,00
49,00
99,00
---
Fenylohydrazyny siarczan
C12H18O4N4S
cz. 50 g
100 g
200 g
33,00
59,00
99,00
---
3-fenylofenol
C6H5C6H5OH
cz. 10 g
50 g
100 g
50,00
200,00
400,00
data ważności 09/2004
1-fenylo-3-metylo-5-pirazon
C10H10N2O
cz. 100 g
200 g
9,00
16,00
---
Fluoren
C13H10
cz. 25 g
50 g
100 g
250 g
9,00
15,00
27,00
69,00
---
Formalina 10%
Aldehyd mrówkowy
HCHO
cz. 250 ml
500 ml
1 l
5 l
7,00
10,00
15,00
60,00
---
Formalina 20%
Aldehyd mrówkowy
HCHO
cz. 250 ml
500 ml
1 l
5 l
7,00
11,00
17,00
65,00
---
Formalina 36-38%
Aldehyd mrówkowy
HCHO
cz. 250 ml
500 ml
1 l
5 l
7,00
12,00
19,00
70,00
---
Formamid
HCONH2
cz. 100 ml
200 ml
500 ml
19,00
35,00
65,00
---
Fruktoza
C6H12O6
cz. 100g
250g
500g
1000g
9,00
20,00
38,00
69,00
---
d-Fruktoza
C6H12O6
cz. 100g
200g
10,00
19,00
---
Ftalan dibutylu
C6H22O4
cz. 200ml
500ml
1000ml
14,00
29,00
55,00
---
Ftalan dietylu
C12H14O4
cz. 200 ml
500 ml
9,00
19,00
---
Ftalan dimetylu
C6H4(COOCH3)2
cz. 200ml
500ml
1000ml
14,00
29,00
55,00
---
Ftalan dioktylu
C21H38O4
cz. 200ml
500ml
1000ml
15,00
32,00
59,00
---
Ftalowy bezwodnik
C8H4O3
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
11,00
19,00
39,00
69,00
120,00
---
Furfural
C5H4O2
cz. 100ml
250ml
89,00
179,00
---