Ustylizacja

Stare lub przeterminowane odczynniki i surowce chemiczne, które utraciły odpowiednie właściwości, zanieczyszczone po badaniach, w nieoryginalnych opakowaniach, roztwory - poponujemy pośrednictwo w ich utylizacji.

Cena zależy od ilości i rodzaju utylizowanych produktów.

Orientacyjnie koszt utylizacji produktów niebezpiecznych (trucizny, szczególnie łatwopalne, wybuchowe itp.) wynowi 98 zł/kg wagi brutto + 7% VAT, pozostałe od 1,00 do 25,00 zł/kg wagi brutto + 7%.

Prosimy o przekazanie spisu odpadów (wg poniższego wzoru), a w odpowiedzi określimy koszt operacji:

LP NAZWA SUBSTANCJI WZÓR CHEMICZNY RODZAJ OPAKOWANIA OPAKOWANIE ILOŚĆ UWAGI
1 Błękit bromotymolowy roztwór 5% Nieznany Szklana butelka 500 ml 2 brak
2 Pięciotlenek fosforu P2O5 Tworzywo sztuczne 1 kg 1 Pływa w roztworze