ROZTWORY DO METALURGII

ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Nital - preparat do kąpieli
6% HNO3 w alk. etylowym
techn. 0,5 l
1 l
5 l
10 l
19,00
35,00
150,00
280,00
---
Nital - preparat do kąpieli
6% HNO3 w alk. etylowym
cz. 0,5 l
1 l
5 l
55,00
100,00
460,00
---
Odczynnik Adlera I
FeCl3, NH4Cl, CuCl2 w HCl
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
16,00
29,00
50,00
229,00
Do badania spoin. Ujawnia strukturę spoiny, wady w spoinie, strefę wpływu temperatury.
Odczynnik Adlera II
CuCl2 w HCl
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
16,00
29,00
50,00
229,00
Do badania spoin. Ujawnia strukturę spoiny, wady w spoinie, strefę wpływu temperatury.
Odczynnik Adlera III
HNO3, CH3COOH w H2O
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
14,00
25,00
45,00
215,00
Do badania spoin. Ujawnia strukturę spoiny, wady w spoinie, strefę wpływu temperatury.
Odczynnik Anczyca
NH4Cl, CuSO4 w H2O
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
7,00
11,00
18,00
Działanie: miejsca bogatsze w fosfor zabarwiają się na kolor brunatny, a bogate w węgiel stają się szare lub zupełnie ciemne.
Ujawnia rozmieszcze- nie fosforu i węgla oraz strukturę pierwotną. Do stali zawierającej poniżej 0,6% C
Odczynnik Baumanna
H2SO4 w H2O
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
4,00
7,00
10,00
Działanie: w miejscu występowania siarczków, papier fotograficzny bromo-srebrowy barwi się na ciemnobrązowom natomiast w miescu występowania fosforków na jasnobrązowo.
Ujawnia rozmieszcze- nie siarki i fosforu w stali.
Odczynnik do aluminium i jego stopów
1) HF
2) HCL + HNO3
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
20,00
38,00
69,00
Kilkakrotne przemienne trawienie w 1 i 2 roztworze, powoduje różny stopień odbłysku promieni świetlnych poszczególnych ziaren. Uwidacznia ściany krystaliczne w ziarnach.
Odczynnik do miedzi i jej stopów
(NH4)2S2O8
cz. 500 ml
1000 ml
7,00
11,00
Trawienie powoduje różny stopień odbłysku promieni świetlnych. Uwidacznia makroziarnistość.
Odczynnik Fry
CuCl2 w HCl
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
19,00
35,00
59,00
Działanie: strefy, w których nastapiło przekroczenie granicy plastyczności ciemnieją.
Ujawnia w stalach miejsca, w których została przekroczona granica plastyczności.
Odczynnik Heyna
NH4Cl, CuCl2 w H2O
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
8,00
14,00
24,00
Działanie: miejsca bogatsze w fosfor zabarwiają się na kolor brunatny, a bogate w węgiel stają się szare lub zupełnie ciemne.
Ujawnia rozmieszcze- nie fosforu i węgla oraz strukturę pierwotną. Do stali zawierającej poniżej 0,6% C
Odczynnik Jacewicza
H2SO4 + HCl
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
9,00
14,00
20,00
Działanie: silnie atakuje miejsca wystepowania rzadzizny, pęcherzy, pęknięć, porów itp.
Do stali węglowych; stopowych i nierdzew- nych. Ujawnia nieciągłości materiałowe i włóknistość.
Odczynnik Oberhoffera
SnCl4, CuCl2, FeCl3, HCl
w C2H5OH
techn. 250 ml
500 ml
1000 ml
10,00
16,00
25,00
Działanie: miejsca uboższe w fosfor ulegają wytrawieniu i zaciemnieniu, a bogatsze, pozostają jasne, błyszczące.
Uwidacznia rozmiesz- czenie fosforu i budowy dendrycznej.
Odczynnik Oberhoffera
SnCl4, CuCl2, FeCl3, HCl
w C2H5OH
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
18,00
29,00
55,00
Działanie: miejsca uboższe w fosfor ulegają wytrawieniu i zaciemnieniu, a bogatsze, pozostają jasne, błyszczące.
Uwidacznia rozmiesz- czenie fosforu i budowy dendrycznej.
Odczynnik Truckera
HCl + HF + HNO3
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
10,00
18,00
29,00
---
Roztwór do pasywacji mosiądzu
CrO3, H2SO4, HCl, Na2B2O7, Mg(NO3)2
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
15,00
25,00
39,00
czas trwania pasywacji 1min.