Asortyment pirotechniczny:

chlorany,
kwas azotowy,
kwas pikrynowy,
nadchlorany,
nitrometan pow 30%,
pentaerytryt,
perhydrol pow. 12%,
azotan amonu
azotan potasu w ilości pow. 1 kg

oraz inne w zestawach określonych przez naszego technologa jako mogące służyć celom pirotechnicznym.