Oferta: Odważki Analityczne

ZWIĄZEK SYMBOL NAWAŻKA CENA [zł] brutto UWAGI
Amonu rodanek
NH4CNS
7,612 g 1 szt
6,00
---
Baru chlorek
BaCl2*2H2O
12,216 g 1 szt
6,50
---
Jod
J2
12,692 g 1 szt
8,00
skład:
KJO3 3,567g + KJ 35g
Kwas azotowy
HNO3
6,302 g 1 szt
5 szt
6,00
25,00
---
Kwas octowy
CH3COOH
6,005 g 1 szt
5 szt
6,00
24,00
---
Kwas siarkowy
H2SO4
4,904 g 1 szt
5 szt
10 szt
5,00
19,00
35,00
---
Kwas solny
HCl
3,646 g 1 szt
11,00
---
Kwas szczawiowy
(COOH)2*2H2O
6,303 g 1 szt
6,00
---
Potasu bromian
KBrO3
2,784 g 1 szt
7,00
---
Potasu bromian
KBrO3, KBr
2,784 g KBrO3
11,901 g KBr
1 szt
5 szt
8,50
39,00
---
Potasu dichromian
K2Cr2O7
4,904 g 1 szt
6,00
---
Potasu jodan
KJO3, KBr
3,567 g 1 szt
8,50
---
Potasu jodek
KJ
16,602 g 1 szt
7,00
---
Potasu rodanek
KCNS
9,717 g 1 szt
6,00
---
Potasu żelazocyjanek
K4Fe(CN)6*3H2O
21,119 g 1 szt
8,00
---
Sodu chlorek
NaCl
5,845 g 1 szt
6,50
---
Sodu czteroboran
Na2B4O7*10H2O
19,072 g 1 szt
7,00
---
Sodu szczawian
(COONa)2
6,706 g 1 szt
8,00
---
Sodu tiosiarczan
Na2S2O3*5H2O
24,820 g 1 szt
7,00
---
Sodu tiosiarczan
Na2S2O3*5H2O
Na2CO3*5H2O
24,820 g
0,2 g
1 szt
7,00
---
Sodu tiosiarczan
Na2S2O3*5H2O
Na2CO3*5H2O
24,820 g
2 g
1 szt
7,00
---
Sodu wersenian
C10H14N2O8 Na2*2H2O
18,612 g 1 szt
9,00
---
Sodu węglan
Na2CO3*5H2O
5,300 g szt
8,00
---
Sodu wodorotlenek
NaOH
4,001 g
1 szt
10,00
---
Srebra azotan
AgNO3
16,989 g
1 szt
89,00
---