N O W O Ś C I

Nowy asortyment:
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
N-acetylo-d-glukozamina
C8H15NO6
cz. 5g
12,00
---
Antymonu pięciochlorek
SbCl5
cz. 250ml
49,00
ampułka
Auramina O
C17H22N3Cl
cz. 1g
2g
5g
10g
25g
9,00
18,00
40,00
49,00
78,00
---
Amonu tiosiarczan
(NH4)2S2O3
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
7,00
12,00
25,00
49,00
95,00
---
Chityna
(C8H13NO5)n
cz. 10g
25g
50g
100g
9,00
19,00
34,00
35,00
---
Chloralu wodzian
C2H3Cl3O2
cz. 10g
25g
50g
23,00
49,00
90,00
---
Dowex 2
x 8 200/400 mesh
cz. 50g
100g
250g
500g
7,00
12,00
25,00
49,00
---
Erytrozyna B
C20H8J4O5
cz. 1g
2g
5g
10g
11,00
20,00
45,00
90,00
---
kwas kojowy
C6H6O4
cz. 10g
25g
50g
100g
250g
9,00
22,00
40,00
79,00
159,00
---
kwas d-winowy
C2H4O2(COOH)2
cz. 10g
25g
50g
100g
10,00
25,00
50,00
99,00
---
kwas rosołowy
(C6H4OH)2CC6H4O
cz. 10g
20g
11,00
21,00
---
kwas sorbowy
C6H8O2
cz. 25g
50g
100g
250g
500g
1000g
8,00
14,00
22,00
45,00
84,00
140,00
---
kwas suberowy
C8H14O4
cz. 5g
10g
12,00
22,00
---
Piperazyna 98%
C4H10N2*6H2O
cz. 10g
25g
50g
23,00
49,00
90,00
---
Piperydyna
C5H11N
cz. 50ml
24,00
Oświadczenie
Quinalizaryna
1,2,5,8-tetrahydroksyantrachinon C14H8O6
cz. 1g
2g
5g
10g
19,00
38,00
95,00
190,00
---
Quanizaryna 96%
1,4-dihydroksyantrachinon C14H8O4
cz. 10g
25g
50g
100g
29,00
59,00
109,00
209,00
---
l-treonina
C4H9NO3
cz. 5g
11,00
---