Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ B & K” ,
Fabryka Pomocy Szkolnych
NIP 626-001-85-72

41-909 Bytom,
ul. Cyryla i Metodego 76 i 78

tel: 32/286-73-73 (na Państwa telefony oczekujemu od poniedziałku do piątku, od 8:00-15:00).

e-mail: andrzej@aip.pl, katarzyna@chemik.aip.pl
Karty charakrerystyk: katarzyna@chemik.aip.pl