Oferta: A L K O H O L E
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
izo-amylowy C5H11OH cz. 200 ml
500 ml
1000 ml
13,50
24,00
41,00
---
izo-amylowy C5H11OH cz.d.a. 200 ml
500 ml
1000 ml
15,00
27,00
46,00
---
n-amylowy I rz.
(1-pentanol) C5H11OH
cz. 200 ml
500 ml
1 l
12,50
23,00
39,00
---
tert-amylowy C5H11OH cz. 100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
11,00
23,00
44,00
84,00
---
benzylowy C6H5CH2OH cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
9,00
29,00
49,00
---
izo-butylowy C4H9OH cz. 200 ml
500 ml
1 l
15,00
29,00
55,00
---
n-butylowy C4H9OH cz. 500 ml
1 l
17,00
27,00
---
tert-butylowy C4H9OH cz. 250 ml
500 ml
1 l
22,00
39,00
69,00
---
tert-butylowy C4H9OH cz.d.a. 250 ml
500 ml
1 l
25,00
43,00
80,00
---
cetylowy
C16H34O
cz. 50 g
100 g
250 g
9,00
16,00
35,00
---
cykloheksanol C6H11OH cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
8,00
20,00
34,00
---
diacetonowy
C6H12O2
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
14,00
29,00
49,00
89,00
oświadczenie
dodecylowy
(laurylowy) C12H25OH
cz. 50 g
100 g
250 g
19,00
29,00
49,00
---
etylowy C2H5OH min.91% skażony 500 ml
1 l
5 l
20 l
7,00
11,00
45,00
159,00
---
etylowy C2H5OH 95% cz. 100 ml
250 ml
500 ml
12,00
30,00
55,00
---
etylowy C2H5OH 96% cz.d.a. 100 ml
250 ml
500 ml
17,00
39,00
69,00
---
etylowy C2H5OH 99,8% cz.d.a. 100 ml
250 ml
500 ml
20,00
49,00
89,00
---
fenol
(hydroksybenzen) C6H5OH
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
7,00
10,00
19,00
34,00
55,00
---
1-heksadekanol 99%
CH3(CH2)15OH
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
9,00
14,00
33,00
59,00
---
heksanol 98%
C6H13OH
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
26,00
49,00
99,00
179,00
---
n-heptanol
C7H15OH
cz. 100ml
19,00
---
metylowy CH3OH
min. 99%
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
6,00
9,00
14,00
wymagane oświadczenie
n-oktanol
C8H17OH
cz. 100ml
200ml
500ml
1000ml
12,00
25,00
45,00
79,00
---
sec-oktanol
C8H17OH
cz. 100ml
250ml
500ml
15,00
35,00
59,00
---
pentanol
C5H11OH
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
12,00
25,00
45,00
79,00
---
poliwinylowy
(C2H3OH)n
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
12,00
19,00
38,00
59,00
99,00
---
poliwinylowy 65000
(C2H3OH)n
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
15,00
23,00
42,00
60,00
---
izo-propylowy C3H7OH cz. 200 ml
500 ml
1 l
9,00
15,00
29,00
---
izo-propylowy C3H7OH cz.d.a. 200 ml
500 ml
1 l
11,00
22,00
39,00
---
n-propylowy C3H7OH cz. 250 ml
500 ml
1 l
12,00
22,00
38,00
---
n-propylowy C3H7OH cz.d.a. 250 ml
500 ml
1 l
15,00
25,00
42,00
---
tetradekanol
alk.mirystylowy C14H29OH
cz. 25g
50g
100g
9,00
18,00
33,00
---