Oferta: Związki ułożone alfabetycznie od D do K
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Dysprozu octan 99,9
Dy(CH3COO)3*xH2O
cz.d.a. 5g
10g
15,00
24,00
---
Dysprozu szczawian
Dy2(C2O4)3*xH2O
cz. 5g
10g
35,00
65,00
---
Erbu fluorek 99,9%
ErF3
cz.d.a. 5g
10g
25,00
42,00
---
Erbu octan 99,9%
Er(CH3COO)3*H2O
cz.d.a. 5g
10g
21,00
36,00
---
Fosforu pentatlenek
P2O5
cz. 50 g
100 g
500 g
1000 g
15,00
25,00
94,00
179,00
---
Glinowo-amonowy siarczan (ałun)
NH4Al(SO4)2*12H2O
cz. 100g
250g
500g
1000g
10,00
22,00
39,00
69,00
---
Glinowo-potasowy siarczan (ałun)
AlK(SO4)2*12H2O
cz. 100g
250g
500g
1000g
9,00
19,00
32,00
55,00
---
Glinowo-potasowy siarczan (ałun)
AlK(SO4)2*12H2O
cz.d.a. 100g
250g
500g
1000g
10,0
20,00
38,00
75,00
---
Glinu azotan
Al(NO3)3*9H2O
cz. 100 g
500 g
1000 g
9,00
39,00
69,00
---
Glinu chlorek
AlCl3*6H2O
cz. 50 g
100 g
500 g
1000 g
9,00
15,00
69,00
129,00
---
Glinu chlorek bezwodny
AlCl3
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
12,50
22,00
49,00
89,00
149,00
---
Glinu siarczan
Al2(SO4)3 *18H2O
cz. 100 g
500 g
1000 g
9,00
35,00
59,00
---
Glinu tlenek
Al2O3
cz. 100 g
500 g
1000 g
11,00
56,00
99,00
---
Glinu wodorotlenek
Al(OH)3
cz. 100 g
500 g
1000 g
12,50
59,00
99,00
---
Holmu octan 99,9%
Ho(CH3COO)3*4H2O
cz.d.a. 5g
10g
21,00
38,00
---
Itru 2-etyloheksanolan 99,9%
YC24H45O6
cz.d.a. 1g
27,00
---
Itru siarczan 99,9%
Y2(SO4)3*8H2O
cz.d.a. 5g
10g
29,00
55,00
---
Jodu pentatlenek
J2O5
cz. 50g
100g
200g
250g
35,00
59,00
99,00
119,00
---
Kadmu azotan
Cd(NO3)2*4H2O
cz. 35g
10,00
---
Kadmu chlorek
CdCl2*3H2O
cz. 50g
100g
500g
1000g
8,00
14,00
59,00
99,00
---
Kadmu jodek
CdJ2
cz. 25g
50g
100g
12,00
23,00
45,00
---
Kadmu octan
Cd(CH3COO)2*2H2O
cz. 50g
100g
200g
11,00
19,00
35,00
---
Kadmu siarczan
3CdSO4*8H2O
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
12,00
20,00
45,00
89,00
159,00
---
Kadmu tlenek
CdO czarny
cz. 50g
100g
12,00
24,00
---
Kadmu węglan
CdCO3
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
9,00
15,00
29,00
55,00
99,00
---
Kobaltu azotan
Co(NO3)2*6H2O
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
19,00
35,00
85,00
159,00
299,00
---
Kobaltu chlorek
CoCl2*6H2O
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
19,00
34,00
79,00
149,00
289,00
---
Kobaltu fosforan
Co3(PO4)2*xH2O
cz. 10g
24,00
---
Kobaltu octan
Co(CH3COO)2*4H2O
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
15,00
25,00
59,00
99,00
169,00
---
Kobaltu siarczan
CoSO4*7H2O
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
17,00
29,00
69,00
109,00
199,00
---
Kobaltu siarczan
CoSO4*7H2O
cz.d.a. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
19,00
33,00
75,00
129,00
239,00
---
Kobaltu tlenek
Co2O3
cz. 50g
100g
16,00
29,00
---
Kobaltu wodorotlenek
Co(OH)2xH2O
cz. 20g
8,00
ostatnie opakowanie
Krzemu ditlenek
SiO2
cz. 100g
250g
500g
13,00
26,00
42,00
---
Krzemu ditlenek 99%
SiO2
cz.d.a. 50g
100g
250g
8,00
15,00
29,00
---
Krzemu węglik
SiC2
cz. 50g
100g
250g
500g
10,00
18,00
32,00
55,00
---