Oferta: Związki ułożone alfabetycznie B

ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Baru azotan
Ba(NO3)2
techn. 100 g
250 g
500 g
1000 g
8,00
16,00
25,00
40,00
Wykaz A
Baru azotan 99,4%
Ba(NO3)2
cz. 100 g
250 g
500 g
1000 g
9,00
19,00
35,00
65,00
Wykaz A
Baru chlorek
BaCl2*2H2O
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
8,00
14,00
29,00
49,00
Wykaz A
Baru chromian
BaCrO4
cz.d.a. 50g
100g
250g
500g
1000g
14,00
24,00
49,00
89,00
159,00
---
Baru fluorek
BaF2
cz. 25g
50g
100g
250g
500g
11,00
19,00
29,00
59,00
99,00
---
Baru ditlenek
BaO2
cz. 50 g
100 g
10,00
18,00
Wykaz A
Baru molibdenian BaMoO4 cz. 25g
50g
100g
250g
500g
9,00
17,00
33,00
65,00
129,00
---
Baru octan
Ba(CH3COO)2
cz. 100 g
250 g
500 g
8,00
19,00
29,00
Wykaz A
Baru octan
Ba(CH3COO)2*H2O
cz. 130 g
12,00
Wykaz A
Baru siarczan
BaSO4
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
10,00
17,00
39,00
69,00
100,00
---
Baru tlenek
BaO
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
12,00
19,00
39,00
79,00
149,00
---
Baru węglan
BaCO3
techn. 200 g
500 g
1000 g
9,00
15,00
29,00
---
Baru węglan
BaCO3
cz. 100 g
500 g
1000 g
8,00
29,00
49,00
---
Baru węglan
BaCO3
cz.d.a. 100 g
250 g
500 g
1000 g
11,00
24,00
39,00
75,00
---
Baru wodorotlenek
Ba(OH)2*8H2O
cz. 100 g
500 g
1000 g
11,00
49,00
89,00

Berylu azotan
Be(NO3)2x3H2O
roztwór nasycony
cz. 100ml
250ml
500ml
20,00
40,00
70,00
---
Berylu siarczan
BeSO4*4H2O
cz. 20 g
50 g
100 g
250 g
500 g
19,00
39,00
65,00
149,00
250,00
---
Berylu tlenek
BeO
cz. 10g
25g
50g
100g
10,00
19,00
34,00
59,00
---
Berylu węglan zasadowy
5BeCO3Be(OH)2 *nH2O
cz. 20g
50g
100g
250g
500g
15,00
29,00
49,00
99,00
179,00
---
Bizmutu azotan zasadowy
4Bi(NO3(OH)2*BiO(OH)
cz. 50g
100g
250g
500g
9,00
16,00
29,00
69,00
---
Bizmutu azotan
Bi(NO3)2*5H2O
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
9,00
18,00
39,00
75,00
139,00
---
Bizmutu chlorek
BiCl3
cz. 20g
50g
100g
20,00
48,00
90,00
---
Bizmutu bromek
BiBr3
cz. 5g
10g
40,00
75,00
---
Bizmutu fluorek
BiF3
cz. 5g
10g
20,00
38,00
---
Bizmutu siarczek
BiS
cz. 25g
50g
100g
11,00
20,00
38,00
---
Bizmutu tlenek
Bi2O3
cz. 20g
50g
100g
12,00
29,00
49,00
---
Bizmutu tlenek
Bi2O3
cz.d.a. 20g
50g
19,00
39,00
---
Boru tritlenek
B2O3
cz. 25 g
50 g
100 g
250 g
9,00
15,00
28,00
69,00
---